Menu

Denní stacionář

stacionar 2022– jedná se o registrovanou ambulantní sociální službu denní stacionář podle zákona č.108/ 2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

– služba je určena lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku 15-65 let

– nabízíme klientům smysluplné využití času mezi svými vrstevníky

– připravujeme klienty na samostatnější život dle jejich možností

– pomáháme rodinám v každodenní péči

Veřejný závazek

 

Poslání služby:

Posláním Stacionáře NONA v Novém Městě nad Metují, Rašínova 313, je poskytovat sociální služby formou denního pobytu osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

Služba je poskytována mladistvým a dospělým. Nabízené služby a programy jsou zaměřeny na podporu uživatele vedoucí k maximálně možnému rozvoji jeho osobnosti a začlenění v co nejvyšší možné míře do „běžného života“. Veškerá podpora vychází z individuálních potřeb uživatele.

Cíl služby:

Cílem Stacionáře NONA je zajistit lidem s postižením a jejich rodinám možnost žít co nejvíce běžným způsobem života.

Principy služby:

-rovný přístup
-motivace
-spolupráce
-individuální přístup
-integrace

Cílová skupina:

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 15 do 65 let, kteří žijí především na území Královéhradeckého kraje a kteří jsou v důsledku tohoto postižení odkázáni na pomoc jiné osoby.

Služby nelze poskytovat osobám:

- které nesplňují naši cílovou skupinu
- které naši sociální službu nepotřebují

Provozní doba:

V pracovní dny od 6.30 hod. do 15.30 hod.

Kapacita zařízení

 Max. 28 osob/ denně (okamžitě)

Poskytované služby

Poskytujeme ambulantní formou služby klientům podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

pomoc při zvládání běžných úkonů  obr 2

Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

– při oblékání a svlékání
– při přesunu na lůžko nebo vozík
– při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
– při podávání jídla a pití

Pomoc při osobní hygieně

– při mytí rukou a obličeje
– při čištění zubů, sprchování
– při výměně plen a hygienických vložek
– při použití WC

obr 3 vytvoření podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělávání2

Poskytnutí stravy

– pitný režim
– oběd

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovně výchovná činnost:
– tkaní
– práce s hlínou a s keramikou, se dřevem, s textilem
– zahrada
– péče o okolní prostory stacionáře

nácvik a upevňování motorických psychických a sociálních schopností 2 vytvoření podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělávání

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

– vaření
– kurzy plavání
– program „Vyrábění“
– program „Hudebníček“
– výtvarné činnosti
– služba na dovoz obědů
– třídění odpadu
– snoezelen

Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

– procvičování školních znalostí (čtení, psaní, počítání)
– práce s PC
– práce s interaktivní tabulí
– skládačky, hry, přiřazování
– pracovní program „Mytí interiérů automobilů“

obr 7 obr 8

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob:

– vycházka, výlet, vícedenní výlet, společenská akce

Sociálně terapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob:

– kurz Sebeobhajování na program „Povídání u kafíčka“
pomoc při uplatňování práv  
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů:

– doprovod na úřady a na instituce, podpora při jednání s nimi
 

 Pro zájemce o službu

Pokud máte zájem o službu v našem zařízení, prosím kontaktuje naše sociální pracovnice, které rády odpoví na Vaše dotazy a sjednají si s Vámi osobní schůzku:

Bc. Markéta Hubková
Karolína Suchánková
tel.: 491 472 964
mobil: 739 733 594

Můžete si také prostudovat nebo stáhnout ze sekce dokumenty:

Smlouva o poskytování služeb (včetně ceníku)

Provozní řád

Ceník navazující služby

,

zpátky nahoru

partneri 2partneri 3partneri 4

vsichni partneri