Menu

Společnost NONA 92, o.p.s. se představuje

Společnost NONA 92, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která se zabývá zkvalitňováním života lidí zejména s mentálním postižením.
Pomáháme jejich rodinám v péči a podporujeme jejich osamostatňování.

Poskytujeme tyto obecně prospěšné služby:

1. sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách v platném znění:

- denní stacionář
- sociální rehabilitaci

2. neveřejnou přepravu zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých, kteří navštěvují
speciální a sociální zařízení v Novém městě nad Metují

3. kulturní, sportovní, rekreační a další akce pro zdravotně postižené

4. spolupracujeme s organizacemi v ČR i v zahraničí, zabývajícími se problematikou života zdravotně postižených

5. Naše zařízení pracují s tématem sexuality lidí s mentálním postižením. Všichni pracovníci jsou odborně proškoleni v této oblasti a dodržují Protokol sexuality, který je k dispozici u ředitelky či sociální pracovnice zařízení.

"Usilujeme o zapojení lidí s hendikepem do běžného života a prosazujeme jejich právo na důstojný a plnohodnotný život."

zpátky nahoru

partneri 2partneri 3partneri 4

vsichni partneri