Menu

Nadace Charty 77 podpořila NONU

Velice děkujeme Nadaci Charty 77, Kontu Bariéry, kter á nás podpořila částkou 50000,-Kč na nákup speciálního zvedacího zařízení do našeho vozu. Toto zařízení slouží k nakládání osob, které mají sníženou hybnost a nemohou bez pomoci nastoupit do vozu.

Vzhledem k tomu, že denně takové osoby přepravujeme naším svozem do MŠ a ZŠ speciální NONA či jiných sociálních zařízení, jedná se opravdu o velkou pomoc. Zejména to usnadní práci zaměstnancům a rodičům, kteří museli své děti denně sami vysazovat do vozu.

Mgr. Markéta Hanušová

Ředitelka společnosti NONA 92, o.p.s.

partneri 2partneri 3partneri 4

vsichni partneri