Menu

Bazální stimulace ve Stacionáři NONA

Vzhledem k přibývajícímu počtu klientů s těžkým postižením, kterým často chybí přirozená smyslová stimulace v běžném životě, rozhodli jsme se začít poskytovat terapeutickou činnost Bazální stimulaci. Nejprve naši pracovníci úspěšně absolvovali akreditovaný kurz a následovně jsme splnili další náležitosti a stali se, Certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace podle profesora Fröhlicha.“

Jedná se o pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který se zabývá zejména podporou vnímání, komunikace a zachovalých schopností klienta. Bazální stimulace vychází z faktu, že člověk pomocí smyslů a smyslových orgánů vnímá sebe a okolní svět. Řada klientů má totiž omezené schopnosti pohybu a tento způsob stimulace jim umožňuje vnímat své těla, což vede k podpoře rozumových schopností a celkově se cítit dobře. Je to také způsob komunikace, kde se pracovník naladí na klienta a přizpůsobí se jeho potřebám.

Jak konkrétně Bazální stimulace probíhá? Nejčastější formou jsou masáže povrchu těla klienta. Masáž se provádí různými typy materiálu, které jsou klientovi příjemné. Masáž může klienta stimulovat nebo naopak zklidňovat. Důležité je, aby klient věděl, co ho čeká, pracovník musí být empatický a zároveň přimět klienta ke spolupráci. Kromě somatické masáže poskytujeme v rámci Bazální stimulace vhodné polohování, masáž stimulující dýchání, kontaktní dýchání, vestibulární stimulaci (změna poloh těla) či vibrační stimulaci.

partneri 2partneri 3partneri 4

vsichni partneri