Menu

Hipoterapie - kontakt s koněm v Jízdárně Proruby

Podařilo se nám navázat kontakt s paní Šárkou Prouzovou, milovnicí koní, která ve své jízdárně provozuje kromě jiných všemožných aktivit rovněž pro nás potřebnou hipoterapii. Kůň provází člověka odpradávna. Je obecně známo, že zvířata mají pozitivní vliv na člověka. Hipoterapie (od slova hippos - latinsky kůň) využívá

koňského hřbetu jako nástroje přenosu pohybu na tělo člověka, čímž aktivuje jeho centrální mozkovou soustavu.  Kůň musí být speciálně vycvičen, aby nereagoval na pohyby klienta (údery nohou), pouze na pokyny vodícího ter apeuta. Metoda má léčebné účinky nejen pro lidi s tělesným postižením, kontakt s koněm rozvíjí rovněž po stránce psychické a sociální. Každá nová aktivita má svůj význam v životě člověka.

 

 

partneri 2partneri 3partneri 4

vsichni partneri