Menu

NONA otevřela novou místnost SNOEZELEN

sn

Jedná se o speciálně upravenou místnost, ve které se využívá technického vybavení k multismyslové stimulaci. V našem zařízení mají klienti konkrétně k dispozici bublinkové vodní sloupy, hvězdné nebe, projektory s tematickými kotoučky či optická vlákna.

Důležitá je variabilita, aby si klient mohl vybrat prvky, které jsou pro něj vhodné a jsou mu příjemné. V místnosti lze relaxovat,uvolnit se či aktivizovat svůj organismus. Tuto místnost jsme budovali především pro potřeby klientů s velmi těžkým stupněm postižení, často spojenou i s poruchou autistického spektra.

Velice děkujeme Nadaci Agrofert a Výboru dobré vůle –Nadace Olgy Havlové, které nám finančně přispěli na vybudování našeho Snoezelenu

partneri 2partneri 3partneri 4

vsichni partneri