Menu

Získání grantu od společnosti MONETA Bank a.s. na dopravu pro hendikepované

Společnost NONA 92, o.p.s. pomáhá lidem se zdravotním postižením zapojit se do běžného života. Jednou z oblastí této pomoci je poskytování dopravy hendikepovaných dětí a mládeže do speciálních zařízení v Novém Městě nad Metují, jako jsou denní stacionář,

speciální škola či škola praktická. Tuto službu mohou využit rodiny z Náchoda, Dobrušky, České Skalice a okolních obcí. Rodiny nemusejí své děti denně dovážet, což je pro ně pochopitelně velká výhoda. Tato služba je však dosti nákladná, neboť je nutno hradit náklady na provoz vozidla a mzdové náklady řidiče a doprovodu klientů. Na tuto službu přispívají obce konkrétních klientů, MPSV a nemalou částkou se podílejí rodiny klientů. Naše organizace se snaží získat na provoz této služby finanční prostředky i oslovováním dárců a získávání grantů, aby rodiče platili co nejméně, neboť si uvědomujeme, že život člověka s hendikepem je velkou finanční zátěží. Proto jsme nesmírně rádi, že se nám podařil získat finanční příspěvek ve výši 63 000,-Kč. od bankovní společnosti MONETA BANK a.s.

Velmi děkuji za NONU 92, o.p.s. a hlavně rodiny klientů využívající naši dopravu

Markéta Hanušová-ředitelka společnosti

 

partneri 2partneri 3partneri 4

vsichni partneri