Menu

Sebeobhajování

sebeobhajovani 1Tento projekt realizujeme ve spolupráci s katedrou speciální pedagogiky UHK, paní PhDr. Janou Dlouhou, Ph.D a týmem jejich studentů.

Konkrétně se jedná o pravidelné skupinové setkávání lidí s mentálním hendikepem a studentů Univerzity Hradec Králové. Při těchto setkání se probírají jednotlivé oblasti běžného života. Lidé s mentálním postižením se za pomoci studentů učí v nich orientovat, sdělovat své potřeby, umět se prosadit. Učí se jak vyjádřit vlastní názor a přání, jak mluvit za sebe i skupinu ostatních. Snaží se hledat řešení svých problémů a znát následky svého jednání.

Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit dodržování lidských práv lidí s mentálním postižením.

uhk logo

zpátky nahoru

partneri 2partneri 3partneri 4

vsichni partneri